Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΣΕΣ - ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Ρ.Σ. Τιράνων 9.6.85

Στο Έργο του συντρόφου Ενβέρ Χότζα, σημαντική θέση κατέχει και η σκέψη του για το σημερινό παγκόσμιο επαναστατικό προτσές, που έχει συμπλεχτεί στις βαθιές και στις συνεχείς αυτές αναλύσεις που έκανε στην ανάπτυξη της σημερινής καπιταλιστικής και ρεβιζιονιστικής κοινωνίας, κυρίως στο μεγάλο έργο Του "Ιμπεριαλισμός και Επανάσταση".

Οι αναλύσεις αυτές που ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα τις έκανε στο σημερινό παγκόσμιο επαναστατικό προτσές στηρίζονται στις αρχές του μαρξισμού - λενινισμού, αποτελούν μια μεγάλη συμβολή σ' όφελος της υπόθεσης της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης των λαών.

Με μεγάλη αξία είναι ιδιαίτερα τα συμπεράσματα του σύντροφου Ενβέρ Χότζα, ότι στο σημερινό κόσμο υπάρχει γενικά μια επαναστατική κατάσταση, ότι ο κόσμος βαδίζει προς μεγάλα επαναστατικά ξεσπάσματα, ότι η προλεταριακή και απελευθερωτική επανάσταση είναι ένα πρόβλημα που ζητά λύση, κλπ. Τα συμπεράσματα αυτά του σύντροφου Ενβέρ Χότζα είναι ενθάρρυνση και υποκίνηση για το επαναστατικό κίνημα του προλεταριάτου και των λαών, είναι ξεσκέπασμα και σοβαρό χτύπημα για όλες τις απόψεις και διαστρεβλώσεις, που οι σύγχρονοι ρεβιζιονιστές και όλοι οι άλλοι εχθροί του μαρξισμού - λενινισμού δε βγήκαν για την επανάσταση, κηρύσσοντάς την ξεπερασμένη και άχρηστη στις σημερινές συνθήκες.

Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα μιλώντας για το σημερινό επαναστατικό προτσές όχι μόνο δίνει την πλέρια και ξεκάθαρη έννοια για το προτσές αυτό, αλλά ταυτόχρονα επιχειρηματολογεί ξεκάθαρα και με ακρίβεια και την ποικιλία του επαναστατικού αυτού προτσές στη σημερινή εποχή. Στην εποχή της μετάβασης από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, τονίζει ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα, όταν μιλούμε για την επανάσταση δεν εννοούμε μόνο την προλεταριακή επανάσταση, γιατί και οι απελευθερωτικοί αγώνες των λαών, τα εθνικό - απελευθερωτικά και αντιιμπεριαλιστικά κινήματα και ο αγώνας των εργαζομένων και των λαών για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας ή της κυριαρχίας του εθνικού τους πλούτου κλπ. είναι επίσης μέρος ενός μοναδικού παγκόσμιου επαναστατικού προτσές. Από την ανάλυση που κάνει στην ποικιλία της επαναστατικής αυτής διαδικασίας, ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα εξάγει το σημαντικό συμπέρασμα, ότι η κατάρρευση του ιμπεριαλισμού θα είναι αποτέλεσμα της δράσης όλης της επαναστατικής αυτής διαδικασίας, γιατί η αιχμή όλων των επαναστατικών κινημάτων - μέρος της διαδικασίας αυτής - στρέφεται ακριβώς ενάντια στον κοινό εχθρό.

Αναλύοντας την ποικιλία των επαναστατικών διαδικασιών ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα επιχειρηματολογεί ταυτόχρονα και τους λόγους της ποικιλίας αυτής. Το γεγονός που στο σημερινό κόσμο υπάρχουν διάφορες αντιθέσεις και χώρες με διαφορετικό επίπεδο κοινωνικό - οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης κάνει ώστε και ο χαραχτήρας των επαναστατικών κινημάτων να είναι διαφορετικός σε διάφορες ζώνες και χώρες. Ακριβώς η ποικιλία αυτή της σημερινής πραγματικότητας καθορίζει και την ποικιλία των επαναστατικών προτσές που αναπτύσσονται σήμερα στον κόσμο. Έτσι, από την ανάλυση που κάνει στα επαναστατικά κινήματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου στη σημερινή περίοδο, ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι οι διάφορες χώρες της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, που είναι πολύ περίπλοκα και που συνδέονται με τον αγώνα ενάντια στην εξάλειψη των υπολειμμάτων της φεουδαρχίας, με τον αγώνα ενάντια στην επέμβαση της κυριαρχίας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού κλπ. Γι αυτό, για μερικές από τις χώρες αυτές τίθεται το καθήκον της πραγματοποίησης της προλεταριακής επανάστασης, ενώ σ' άλλες χώρες αυτό της πραγματοποίησης της αστικό - δημοκρατικής, αντιιμπεριαλιστικής και εθνικό - απελευθερωτικής επανάστασης. Οι επαναστάσεις αυτές είναι αναπόσπαστο μέρος στο γενικό παγκόσμιο επαναστατικό προτσές, είναι σύμμαχοι της σοσιαλιστικής επανάστασης. Οι λαοί των χωρών αυτών αγωνίζονται τώρα για την εξάλειψη του νέο - αποικιοκρατικού συστήματος, κάθε ιμπεριαλιστικής εξάρτησης, κάθε εκμετάλλευσης ξένου κεφαλαίου. Αυτοί αγωνίζονται για την κυριαρχία και την πλήρη οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την εξάλειψη της κάθε ξένης κυριαρχίας και εξάρτησης.

Τα συμφέροντα των λαών και του ιμπεριαλισμού δεν συνταυτίζονται ποτέ και σε καμιά περίπτωση. Για να ζει ο ιμπεριαλισμός, έχει τονίσει ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα, οι λαοί πρέπει να είναι υποδουλωμένοι. Ενώ για να απελευθερωθούν οι λαοί πρέπει ο ιμπεριαλισμός να καταστραφεί.

Σχετικά μ' αυτό, ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα εξάγει το σημαντικό συμπέρασμα σχετικά με τη σύνδεση της εθνικό - δημοκρατικής, αντιιμπεριαλιστικής, εθνικό - απελευθερωτικής επανάστασης, που οι επαναστάσεις αυτές χτυπούν τον ιμπεριαλισμό και την αντίδραση, που είναι εχθροί όχι μόνο των λαών αλλά και του προλεταριάτου, ανοίγοντας το δρόμο και στους μεγάλους κοινωνικούς επαναστατικούς μετασχηματισμούς, βοηθώντας έτσι στη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης. Επίσης ο αγώνας της εργατικής τάξης, η σοσιαλιστική επανάσταση στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, χτυπώντας την ιμπεριαλιστική αστική τάξη, συντρίβοντας τις οικονομικές και πολιτικές της θέσεις, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες και διευκολύνει τη νίκη του απελευθερωτικού κινήματος των λαών. Η απελευθερωτική αντιιμπεριαλιστική επανάσταση, τονίζει ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα, στις καθορισμένες συνθήκες μπορεί να μετατραπεί σε σοσιαλιστική επανάσταση. Οι συνθήκες αυτές σχετίζονται κατά πρώτο λόγο με την εξασφάλιση της ηγεμονίας του προλεταριάτου και του οδηγητικού ρόλου του μαρξιστικού - λενινιστικού κόμματος. Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα έχει επιχειρηματολογήσει, ότι στις σημερινές συνθήκες της εμβάθυνσης και όξυνσης της γενικής κρίσης του ιμπεριαλιστικού συστήματος και της παραπέρα ανόδου των εθνικό - απελευθερωτικών και επαναστατικών κινημάτων των λαών, η δυνατότητα αυτή αυξήθηκε όλο και περισσότερο.

Αναλύοντας τα ταξικά και πολιτικά προτσές στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι στην ημερήσια διάταξη στις χώρες αυτές είναι η προλεταριακή επανάσταση. Το συμπέρασμα αυτό απορρίπτει όλες τις διαστρεβλώσεις που κάνουν οι σύγχρονοι ρεβιζιονιστές στην υπόθεση της επανάστασης ....., την αναγκαιότητα της προετοιμασίας του προλεταριάτου και όλων των άλλων εργαζομένων για επανάσταση. Είναι αλήθεια, ότι μπροστά στο προλεταριάτο και στις εργαζόμενες μάζες στις χώρες αυτές προβάλλουν πιο πολλά καθήκοντα που συνδέονται με τον αγώνα για ειρήνη, για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Έτσι, σης χώρες αυτές, όπως επιχειρηματολογεί ο σύντροφος Εν βέρ Χότζα, υπάρχει ένα μεγάλο εθνικό πρόβλημα, που συνδέεται με την κυριαρχία και την αμερικάνικη υπαγόρευση και τον αγώνα εναντίον της, και την ενίσχυση και την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της πλήρης κυριαρχίας των χωρών αυτών. Επίσης εδώ είναι σημαντική και η πάλη του προλεταριάτου και των εργαζομένων ενάντια στην άγρια κυριαρχία των μονοπωλίων και την τάση τους για τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την τάση της φασιστικοποίησης και της στρατιωτικοποίησης της ζωής όλης της χώρας κλπ. Η λύση των προβλημάτων αυτών όμως είναι αδιαίρετη από την υπόθεση της επανάστασης, που είναι μέσο όχι μόνο για να τεθεί τέρμα στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και καταπίεση, αλλά και για τη λύση των καθηκόντων δημοκρατικού χαραχτήρα, για τη συντριβή των φιλοπόλεμων σχεδίων των υπερδυνάμεων.

Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα έχει επιχειρηματολογήσει, ότι τα προτσές της ταξικής διαφοροποίησης υπάρχουν και στις ρεβιζιονιστικές χώρες, όπου αυξάνονται γρήγορα οι ταξικές διενέξεις, και μπροστά στο προλεταριάτο και στις εργαζόμενες μάζες, σ' αυτές τις χώρες, προβάλλουν καθήκοντα που σχετίζονται με τον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και τη σωτηρία από την κηδεμονία και την κυριαρχία των σοβιετικών σοσιαλιμπεριαλιστών, για την επανάχτηση των δημοκρατικών και πολιτικών δικαιωμάτων και τη θεραπεία των παλιών πληγών, που προ-κάλεσε η ρεβιζιονιστική προδοσία και η παλινόρθωση του καπιταλισμού σ' αυτές τις χώρες. Όλα αυτά, έχει τονίσει ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα, θα πραγματοποιηθούν μόνο με την ανατροπή των ρεβιζιονιστών και την επανεγκαθίδρυση του σοσιαλισμού, υποδείχνοντας έτσι ότι η εργατική τάξη με το μαρξιστικό - λενινιστικό κόμμα της πρέπει να κατέβει στο πεδίο της μάχης και να πραγματοποιήσει ξανά την προλεταριακή επανάσταση.

Κατ αυτόν τον τρόπο στη σημερινή περίοδο σ' όλες ης περιοχές και τις χώρες του κόσμου υπάρχει μία επαναστατική κατάσταση, ανεξάρτητα που το επαναστατικό κίνημα σε διάφορες χώρες και περιοχές είναι σε διάφορα επίπεδα της ανάπτυξής του. Όπως τόνισε ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα στο 8ο Συνέδριο του ΚΕΑ, το Νοέμβρη 1981, ο αγώνας των λαών και η επανάσταση είναι στην ημερήσια διάταξη όχι μόνο σαν πόθος και άμεσο καθήκον για την απελευθέρωση από την καπιταλιστική καταπίεση καί τον ιμπεριαλιστικό ζυγό, αλλά και σαν ιστορική αναγκαιότητα για τη συντριβή των φιλοπόλεμων σχεδίων του ιμπεριαλισμού και την αποτροπή ενός νέου γενικού πολέμου.

***

Δημοσιεύτηκε στην μπροσούρα

Η θεωρητική σκέψη του σ. Ε. Χότζα - Σημαντική συμβολή στο θεωρητικό εμπλουτισμό του Μαρξισμού-Λενινισμού.
Άρθρα (περιλήψεις) για τη θεωρητική Σκέψη του σ. Ενβέρ Χότζα που μεταδόθηκαν από το Ρ.Σ. Τιράνων -Εκδόσεις Επανάστασης, Αθήνα 1986

01dpvqku_thumb[3]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου