Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ - ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ

Ρ.Σ. Τιράνων 23.6.85

Στο θεωρητικό έργο του σύντροφου Ενβέρ Χότζα, που αντιπροσωπεύει μια λαμπρή υπεράσπιση και παραπέρα πλουτισμό και ανάπτυξη του μαρξισμού - λενινισμού, βρίσκονται διακεκομένα, αναλυμένα, επεξεργασμένα και αναλύονται όλα τα ζητήματα που έθεσε η ζωή στις 5 τελευταίες αυτές δεκαετίες της ιστορικής ανάπτυξης της χώρας και της παγκόσμιας εξέλιξης.

“Η θεωρητική του σκέψη για τα ζητήματα της επανάστασης, της διχτατορίας του προλεταριάτου και της οικοδόμησης του σοσιαλισμού", είπε ο Πρώτος Γραμματέας της ΚΕ του ΚΕΑ σύντροφος Ραμίζ Αλία στις 15 Απρίλη 1985, "οι αναλύσεις για τον ιμπεριαλισμό και το ρεβιζιονιστικό εκφυλισμό είναι μια εξαίρετη συμβολή στο θεωρητικό θησαυροφυλάκιο του μαρξισμού - λενινισμού και της παγκόσμιας επαναστατικής πράξης".

Στο σύντροφο Ενβέρ Χότζα ενώνονταν κατά αρμονικό τρόπο και συγχωνεύονταν σ' ένα: ο καθοδηγητής και ο στρατηλάτης της Λαϊκής Επανάστασης και ο θεωρητικός της επανάστασης αυτής. Η μαρξιστική - λενινιστική του σκέψη έχει καθοδηγήσει, έχει φωτίσει το δρόμο και έχει ανοίξει την προοπτική σαν επαναστατική πραχτική. Το ΚΕΑ και ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα εφαρμόζοντας με παραδειγματική συνέπεια τη μαρξιστική - λενινιστική θεωρία της επανάστασης στις συγκεκριμένες και ιστορικές συνθήκες της Αλβανίας εξασφάλισε την αδιαίρετη καθοδήγηση του Αντιφασιστικού - Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και του έδωσε πρωτοφανείς διαστάσεις και ρυθμούς, του έδωσε ένα περιεχόμενο και το μετέτρεψε σε μεγάλη λαϊκή επανάσταση, που εξάλειψε για πάντα τον ξένο ζυγό και το ζυγό των εκμεταλλευτριών τάξεων της χώρας.

Η μεγάλη ιστορική αξία του σύντροφου Ενβέρ Χότζα είναι ότι αυτός, σαν κανένας άλλος υπεράσπισε την καθαρότητα της μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας της επανάστασης, ξεσκέπασε και απέρριψε με επιχειρήματα και πειστικά αποδεικτικά τις απόψεις των ρεβιζιονιστών όλων των αποχρώσεων, που αρνούνταν την αναγκαιότητα και το αναπόφευκτο της προλεταριακής επανάστασης για το μετασχηματισμό της εκμεταλλευτικής κοινωνίας σε σοσιαλιστική κοινωνία, που αντικαθιστούσαν τη βίαιη επανάσταση με τον "ειρηνικό, δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό δρόμο" της μετάβασης από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα υπερασπίζοντας τη μαρξιστική - λενινιστική θεωρία της επανάστασης έχει επικρίνει και ξεσκεπάσει τις θεωρητικές διαστρεβλώσεις των χρουτσωφικών ρεβιζιονιστών σχετικά με τον "ειρηνικό και και κοινοβουλευτικό δρόμο" της μετάβασης στο σοσιαλισμό, σχετικά με την "αντιμονοπωλιακή δημοκρατία", το "σοσιαλιστικό προσανατολισμό" των γιουγκοσλάβων ρεβιζιονιστών, σχετικά με την "ποικιλομορφία" των δρόμων προς το σοσιαλισμό, σχετικά με το βάδισμα κατά "αυθόρμητο τρόπο" του κόσμου προς το σοσιαλισμό, σχετικό με την "πολιτική και οικονομική ενσωμάτωση" του σημερινού κόσμου των κινέζων ρεβιζιονιστών, σχετικά με τη μη υπερπήδηση των φάσεων και σχετικά με τη διατήρηση του στάτους κβο, των ευρωκομμουνιστών ρεβιζιονιστών που αρνούνται ανοιχτά την επανάσταση και διακηρύττουν τον "εθνικό και ειρηνικό δρόμο" της μετάβασης προς το σοσιαλισμό κλπ.

Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα στιγματίζοντας τους ρεβιζιονιστές όλων των αποχρώσεων σαν πυροσβέστες και άσπονδους εχθρούς της επανάστασης είχε επιχειρηματολογήσει σε υγιή βάση τη μαρξιστική - λενινιστική θέση, άτι η βίαιη επανάσταση είναι ο μόνος δρόμος για την ανατροπή του αστικού και ρεβιζιονιστικού κόσμου και την εγκαθίδρυση της διχτατορίας του προλεταριάτου. Αδιαίρετη και επίσης μεγάλη είναι η θεωρητική και πραχτική συμβολή του σύντροφου Ενβέρ Χότζα στο ζήτημα της διχτατορίας του προλεταριάτου. Αυτός είναι ο στοχαστής, που έχει εξηγήσει και καθορίσει από την αρχή με ακρίβεια και σε υγιείς μαρξιστικές - λενινιστικές βάσεις την ταξική ουσία της Λαϊκής Εξουσίας σε μορφή της διχτατορίας του προλεταριάτου. Σε πάλη με τους οπορτουνιστές και τους ρεβιζιονιστές κάθε είδους έχει επιχείρηματολογήοει και υπερασπίσει αποφασιστικά τη μαρξιστική - λενινιστική θέση για την αναγκαιότητα της διατήρησης και συνεχούς ενίσχυσης της διχτατορίας του προλεταριάτου για όλη την ιστορική περίοδο της μετάβασης από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό.

Τα έργα του σύντροφου Ενβέρ Χότζα περιέχουν εξαιρετικά πλούσιο υλικό και μεγάλης επίκαιρης αξίας για τους δρόμους και τις μέθοδες της ενίσχυσης και της ολόπλευρης τελειοποίησης του συστήματος της διχτατορίας του προλεταριάτου γενικά, και κυρίως των σημαντικών κρίκων της, όπως είναι οι μαζικές οργανώσεις και τα όργανα και οι οργανισμοί της άμυνας της χώρας, των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης, που είναι άμεση έκφραση της διχτατορίας αυτής και ατσαλένια ασπίδα της. Στη θεωρητική σκέψη του σύντροφου Ενβέρ Χότζα για το ζήτημα αυτό σημαντική θέση κατέχουν οι ιδέες του για τη συνεχή άνοδο και ενίσχυση του αδιαίρετου καθοδηγητικού ρόλου του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας στο σύστημα της διχτατορίας του προλεταριάτου. Το Κόμμα καθοδηγεί, συντονίζει και εναρμονίζει τη δράση όλων των κρίκων μαζί και κάθε ιδιαίτερο κρίκο του συστήματος της Διχτατορίας του προλεταριάτου ώστε όλο το σύστημα να τελειοποιείται και λειτουργεί συγχρονισμένα και με ανώτερη αποτελεσματικότητα. Την αδιαίρετη καθοδήγηση του Κόμματος ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα την έχει καθορίσει σαν αποφασιστικό όρο για την ύπαρξη της ανάπτυξης της διχτατορίας του προλεταριάτου. Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα επικρίνοντας τις ψευτομαρξιστικές απόψεις γιο το κράτος των σύγχρονων ρεβιζιονιστών έχει βαθύνει στο συμπέρασμα, ότι η στάση έναντι της διχτατορίας του προλεταριάτου, η αποδοχή ή η άρνησή της ήταν και παραμένει λυδία λίθος, διαχωριστική γραμμή που έχει χωρίσει και χωρίζει τους πραγματικούς μαρξιστές - λενινιστές από τους οπορτουνιστές και τους ρεβιζιονιστές κάθε εποχής και απόχρωσης.

Στα έργα του σύντροφου Ενβέρ Χότζα κατέχουν θέση πρωταρχικής σημασίας τα προβλήματα της θεωρίας και της πραχτικής της Οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Σ' αυτά έχει επιχειρηματολογηθεί, κατά ολόπλευρο τρόπο, η θέση ότι δεν είναι τυχαίο που η Αλβανία στάθηκε και αντιμετώπισε με πλήρη επιτυχία το κύμα εκφυλισμού του σύγχρονου ρεβιζιονισμού, που έμεινε ακλόνητο φρούριο του σοσιαλισμού αλλά είναι αποτέλεσμα της ακλόνητης θέσης έναντι του επιστημονικού σοσιαλισμού, της συνεπούς εφαρμογής των σοσιαλιστικών νόμων της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Οι γενικοί νόμοι του σοσιαλισμού είναι κοινοί και απαραίτητοι για άλες τις χώρες χωρίς εξαίρεση, ανεξάρτητα από τις εθνικές ιδιομορφίες. Η άρνηση στη θεωρία αυτή των νόμων και η παραίτηση στην πραχτική απ' αυτές οδηγεί αναπόφευχτα στον εκφυλισμό του σοσιαλισμού και την παλινόρθωση του καπιταλισμού, όπως έδειξε η αρνητική πείρα της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων πρώην σοσιαλιστικών χωρών. Επικρίνοντας και απορρίπτοντας τα πρότυπα του σοσιαλισμού των διαφόρων ρεβιζιονιστών και οπορτουνιστών ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα έχει τονίσει, ότι σήμερα δε χρειάζεται να επινοούνται νέοι σοσιαλισμοί, ούτε να αντιγράφονται οι λεγόμενοι "σοσιαλισμοί" των σύγχρονων ρεβιζιονιστών, σοβιετικών, γιουγκοσλάβων, κινέζων κ.α. που μόνο το όνομα έχουν σοσιαλισμό. Υπάρχει μόνο ένας σοσιαλισμός. Αυτός είναι ο επιστημονικός σοσιαλισμός των Μαρξ, Ενγκελς, Λένιν και Στάλιν. Ο σοσιαλισμός που υπεράσπισε και ανέπτυξε παραπέρα ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα είναι ο σοσιαλισμός που οικοδομείται στην πράξη και βαδίζει μπροστά ασταμάτητα στη ΛΣΔ Αλβανίας.

Οι ιδέες του σύντροφου Ενβέρ Χότζα για το παράδειγμα της σοσιαλιστικής Αλβανίας εμπνέουν και καθοδηγούν το επαναστατικό προλεταριακό κίνημα και το προλεταριακό κίνημα των καταπιεζόμενων λαών. Δείχνουν ότι δεν πρέπει να περιμένεις από κανέναν τη νίκη, ότι αυτή σφυρηλατείται με τις δυνάμεις σου στον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστές και ρεβιζιονιστές εχθρούς με αίμα και θυσίες. Η σοσιαλιστική Αλβανία και το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας τόνιζε ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα στο χαιρετιστήριο απευθυνόμενος στο λαό με την ευκαιρία της 40ής επετείου της απελευθέρωσης της Αλβανίας, με τη στάση και τη σκέψη τους έδωσαν και δίνουν σ' όλους θάρρος και εμπιστοσύνη και είπαν και λένε στο προλεταριάτο και στους λαούς: Σταθείτε σεις όπως στεκόμαστε και μεις, γιατί θα κερδίσετε όπως κερδίσαμε και κερδίζουμε εμείς. Η νίκη μας είναι σίγουρη, η νίκη μας είναι κοινή. Γι' αυτό πρέπει να συσφίξουμε τις γραμμές στη φωτιά του αγώνα ενάντια στους εχθρούς.

 

***

Δημοσιεύτηκε στην μπροσούρα

Η θεωρητική σκέψη του σ. Ε. Χότζα - Σημαντική συμβολή στο θεωρητικό εμπλουτισμό του Μαρξισμού-Λενινισμού.
Άρθρα (περιλήψεις) για τη θεωρητική Σκέψη του σ. Ενβέρ Χότζα που μεταδόθηκαν από το Ρ.Σ. Τιράνων -Εκδόσεις Επανάστασης, Αθήνα 1986

01dpvqku_thumb[3]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου