Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», Όργανο της Οργάνωσης των Κομμουνιστών Μαρξιστών - Λενινιστών Ελλάδας, Χρόνος 3, Αριθ. Φύλλου 4, Απρίλης 1984

ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ρ.Σ. Τιράνων, 13 Γενάρη 1984

Ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί το κυριότερο χρηματιστικό σχέδιο του σοσιαλιστικού κράτους. Είναι αναπόσπαστο μέρος του ενιαίου και γενικού κρατικού σχεδίου , καθορίζεται από το σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας και της κουλτούρας , υπηρετεί πλέρια το σχέδιο αυτό και συμβάλλει ενεργά στην εφαρμογή του σχεδίου εξασφαλίζοντας την αντιστοιχία της υλικής με τη χρηματική πλευρά του σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός του σοσιαλιστικού κρότους εγκρίνεται από την Λαϊκή Βουλή, που είναι το ανώτατο κρατικό όργανο της ΛΣΔ Αλβανίας, φορέας της κυριαρχίας του Αλβανικού λαού, του κράτους και το μόνο νομοθετικό όργανο.

Ο προϋπολογισμός του σοσιαλιστικού κράτους παίξει κύρια ρόλο στη σχεδιοποιημένη κατανομή του εθνικού εισοδήματος , που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της οικονομίας , για τις κοινωνικοπολιτιστικές ανάγκες του λαού , για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και για την συντήρηση της κρατικής διοίκησης.

Στον κρατικό προϋπολογισμό συγκεντρώνονται σε χρηματική μορφή το μεγαλύτερο μέρος του καθαρού εισοδήματος της κοινωνίας , που χρησιμοποιείται σε όφελος της. Την πηγή εσόδων του προϋπολογισμού του σοσιαλιστικού κράτους την αποτελούν τα έσοδα που εξασφαλίζονται στους σοσιαλιστικούς τομείς της οικονομίας, κρατικής και συνεταιριστικής και όχι οι φόροι και δασμοί επί των εργαζομένων, όπως συμβαίνει στις καπιταλιστικές χώρες.

Στο σύνταγμα της ΛΣΔ Αλβανίας είναι κατοχυρωμένο ότι οι πολίτες δεν πληρώνουν καθόλου φόρους και τέλη.

Όπως και στις πηγές δημιουργίας των εσόδων έτσι και για τις δαπάνες κατά σφαίρες και κλάδους, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει καθήκοντα που στηρίζονται στην αύξηση της κοινωνικής παραγωγής και της αποδοτικότητάς της καθώς και στην εφαρμογή παντού καθεστώτος οικονομιών για να μην επιτρέπεται η περιττή κατανάλωση της ζωντανής ή της υλοποιημένης εργασίας . Η ωφέλιμη για την οικονομία χρησιμοποίηση της κοινωνικής εργασίας είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του σοσιαλισμού επί του καπιταλισμού.

Για το τρέχον έτος σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα απ’την Λαϊκή Βουλή της ΛΣΔ Αλβανίας , τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να αυξηθούν 9,5% έναντι του 1983. Η βάση για την αύξηση τους είναι η αύξηση της παραγωγής και προπαντός η μείωση του κόστους, από όπου προβλέπεται να εξασφαλιστεί το 70% περίπου της αύξησης του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων. Την κύρια θέση στο σύνολο των εξόδων του προϋπολογισμού την καταλαμβάνουν οι δαπάνες για την ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας. Και φέτος λόγου χάρη το 53,3% των συνολικών εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της οικονομίας. Έναντι του 1983 η συνολική βιομηχανική παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί 8,5%, η συνολική γεωργική παραγωγή 14,7%, ο όγκος των επενδύσεων 3,6% , από τις οποίες 5,5 % για κατασκευές και συναρμολογήσεις. Οι οικοδομικές εργασίες θα εκτελεστούν σε 284 έργα, τα 56 από τα οποία θα παραδοθούν μέσα στο 1984.

Ικανή μερίδα των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ξοδεύονται για κοινωνικοπολιτιστικές ανάγκες. Τα έξοδα αυτά χρησιμεύουν σαν μια σημαντική πηγή για την αδιάκοπη βελτίωση των συνθηκών ζωής και το ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου του λαού. Εφέτος λόγου χάρη για κοινωνικοπολιτιστικούς σκοπούς θα χρησιμοποιηθεί το 26,2% των εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, όπως για τους παιδικούς σταθμούς, για τα σχολεία διαφόρων κατηγοριών, τις βιβλιοθήκες, την ραδιοτηλεόραση και τα θέατρα , για τους βρεφικούς σταθμούς, νοσοκομεία και σανατόρια, για την φυσική αγωγή, για συντάξεις και επιδόματα σε πολύτεκνες μητέρες και για άλλους κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς του σοσιαλιστικού κράτους, για την άνοδο της γενικής ευημερίας των εργαζομένων.

Από τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ένα μέρος χρησιμοποιείται για την άμυνα της χώρας . Οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την περιφρούρηση της λευτεριάς και ανεξαρτησίας της χώρας, για την υπεράσπιση των νικών που έχουν επιτευχθεί. Στην ΛΣΔ Αλβανίας οι δαπάνες για την άμυνα της χώρας καταλαμβάνουν το 10% περίπου των εξόδων του προϋπολογισμού.

Ένα μέρος των εσόδων του προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για την συντήρηση της κρατικής διοίκησης . Χαρακτηριστικό για την σοσιαλιστική κοινωνία είναι ότι τα έξοδα στην κατεύθυνση αυτή είναι πολύ χαμηλά και ελαττώνονται συνεχώς . Η σοσιαλιστική κοινωνία καταπολεμώντας με συνέπεια τον γραφειοκρατισμό, απλοποιεί αδιάκοπα τον κρατικό μηχανισμό και τον κάνει λιγότερο δαπανηρό.

Η ΛΣΔ Αλβανίας είναι χώρα που αναπτύσσει την οικονομία και την κουλτούρα, που ανεβάζει αδιάκοπα την ευημερία των μαζών εφαρμόζοντας την επαναστατική αρχή «της στήριξης στις δυνάμεις σου». Είναι χώρα που δεν έχει χρέη και πληθωρισμό και βάσει του συντάγματος απαγορεύονται οι παραχωρήσεις επιχειρήσεων, η ίδρυση εταιριών και άλλων οικονομικών ή χρηματιστικών ιδρυμάτων ξένων ή κοινών με τα μονοπώλια ή τα καπιταλιστικά κράτη, αστικά και ρεβιζιονιστικά, καθώς και η λήψη πιστώσεων από αυτά.

Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των εχθρών του σοσιαλισμού, που την υπεράσπιση της λευτεριάς, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας από το ΚΕΑ και τον αλβανικό λαό την παρουσιάζουν σαν απομόνωση από τον έξω κόσμο, ο σύντροφος Ενβέρ Χότζια στη συνομιλία που είχε στις 30 Σεπτέμβρη της περασμένης χρονιάς με ομάδα εργατών μεταξύ άλλων είπε: «αλλά τι εννοούσαν οι εχθροί με την απομόνωση; Απλώς το γεγονός που εμείς δεν πουληθήκαμε στους ξένους, στο παγκόσμιο κεφάλαιο, δεν επιτρέψαμε τον εκφυλισμό της ζωής στη χώρα μας, δεν μπήκαμε σε χρέη στις υπερδυνάμεις και στις άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, δεν ξεπουλήσαμε την σοσιαλιστική μας πατρίδα, δε συμβαδίσαμε με αυτούς προς την πνευματική, οικονομική και στρατιωτική υποδούλωση, όπως έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν αυτοί οι κύριοι που μας βρίζουν και μας επικρίνουν για να συγκαλύψουν τη χρεοκοπημένη κατάστασή τους που είναι εξόφθαλμη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου