Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΑΛΒΑΝΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΧΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», Όργανο της Οργάνωσης των Κομμουνιστών Μαρξιστών - Λενινιστών Ελλάδας, Χρόνος 3, Αριθ. Φύλλου 8, Αύγουστος 1984

Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΑΛΒΑΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΧΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ρ.Σ. Τιράνων, 13 Ιούλη 1984

Η σοσιαλιστική ιδιοκτησία που καθιερώθηκε στην Αλβανία πέρασε μέσω μερικών φάσεων.

Αμέσως ύστερα από την απελευθέρωση και την εγκαθίδρυση της Λαϊκής Εξουσίας κρατικοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις, οι φάμπρικες, τα ορυχεία, τα μέσα μεταφορών των ιδιοκτητών, κατασχέθηκαν τα πλούτη των μετοχικών εταιριών των ξένων καπιταλιστών.

Οι κρατικοποιήσεις στην Αλβανία έγιναν χωρίς καμιά αμοιβή. Πάνω στη βάση τους δημιουργήθηκε ο σοσιαλιστικός κρατικός τομέας.

Παράλληλα μ’ αυτό υπήρχε και ο ατομικός τομέας μικροπαραγωγής εμπορευμάτων, όπου δεν χρησιμοποιούνταν η εργατική δύναμη με ημερομίσθιο και καταδικάζονταν η εκμετάλλευση του ανθρώπου.

Υπήρχε επίσης και η καπιταλιστική μορφή, που αποτελούνταν από τα νοικοκυριά των εμπόρων, των βιοτεχνών, των μικρών εργολάβων στην πόλη, που χρησιμοποιούσαν εργατική δύναμη με ημερομίσθιο.

Με την ενίσχυση του σοσιαλιστικού τομέα, ο οποίος μπόρεσε να καλύψει όλο και καλύτερα το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της οικονομίας της χώρας και του πληθυσμού, με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, με νέες κρατικοποιήσεις εξαλείφτηκε ολότελα ο ιδιωτικός τομέας και δημιουργήθηκε η κρατική ιδιοκτησία.

Η σοσιαλιστική ιδιοκτησία που καθιερώθηκε στην Αλβανία υπάρχει σε δυο μορφές: στη μορφή της κρατικής ιδιοχτησίας όλου του λαού και στη συνεταιριστική μορφή της ομάδας.

Και οι δυο αυτές μορφές της σοσιαλιστικής ιδιοχτησίας καθρεφτίζουν την κοινωνικοποίηση σε διάφορους βαθμούς των μέσων παραγωγής.

Η κρατική ιδιοκτησία, που ανήκει σ’ όλο το λαό, είναι η ανώτερη μορφή της σοσιαλιστικής ιδιοχτησίας και παίζει τον αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας. Με την ιδιοκτησία αυτή συνδέεται άμεσα η εργατική τάξη, η καθοδηγητική τάξη της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Επεκτείνεται σ’ όλους τους κλάδους της οικονομίας, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των μέσων παραγωγής, εξασφαλίζει την μεγαλύτερη ποσότητα του συνολικού κοινωνικού προϊόντος, του εθνικού εισοδήματος και του κονδυλίου της σοσιαλιστικής συσσώρευσης, που χρησιμεύουν σαν βάση για τη διευρυμένη σοσιαλιστική αναπαραγωγή.

Στη Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία Αλβανίας η κρατική σοσιαλιστική ιδιοκτησία είναι το έδαφος και ο πλούτος του υπεδάφους, τα ορυχεία, τα δάση, οι βοσκότοποι, τα νερά, οι φυσικές πηγές ενέργειας, τα εργοστάσια, οι φάμπρικες, οι μηχανοτρακτερικοί σταθμοί, οι τράπεζες, οι δρόμοι συγκοινωνιών και τα μέσα σιδηροδρομικών, υδάτινων και αεροπορικών μεταφορών, τα ταχυδρομεία, τηλέγραφοι, τηλέφωνα, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι σταθμοί τηλεόρασης, η κινηματογραφία.

Κρατική ιδιοκτησία είναι επίσης και κάθε άλλη περιουσία, που δημιουργείται στον κρατικό τομέα ή που αποχτά το κράτος σύμφωνα με τον νόμο.

Άλλη μορφή σοσιαλιστικής ιδιοχτησίας είναι η συνεταιριστική ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία αυτή ανήκει στην ομάδα των εργαζομένων του χωριού, που ενώνονται εθελοντικά στο γεωργικό συνεταιρισμό με κοινά συμφέροντα για την αύξηση της παραγωγής και την άνοδο της ευημερίας για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στο χωριό.

Σύμφωνα με το σύνταγμα της ΛΣΔ Αλβανίας ιδιοκτησία του γεωργικού συνεταιρισμού είναι: τα χτίρια, οι μηχανές, τα εξαρτήματα, τα μεταφορικά μέσα, τα εργαλεία και μέσα δουλειάς, τα ζώα δουλειάς και παραγωγής, οι καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων, τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς και τα άλλα μέσα αναγκαία για τη δράση τους.

Στους συνεταιρισμούς αυτούς η κατανομή των εσόδων γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα και την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται.

Το σοσιαλιστικό κράτος δίνει στους γεωργικούς συνεταιρισμούς τη γη για κοινωνική χρησιμοποίηση χωρίς αμοιβή. Το κράτος υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ισχυροποίηση των γεωργικών συνεταιρισμών, την μετατροπή τους σε σύγχρονα νοικοκυριά της μεγάλης σοσιαλιστικής παραγωγής.

Η σοσιαλιστική μετατροπή της μικρής ατομικής ιδιοχτησίας στο χωριό έγινε σε δρόμους και μέθοδες που εξασφαλίζουν την ενίσχυση της συμμαχίας της εργατικής τάξης με την αγροτιά, που δημιουργούν οφέλη για την εργαζόμενη αγροτιά και την πείθουν να παραιτηθεί από την ατομική ιδιοκτησία, περνώντας στη συλλογική ιδιοκτησία και δουλειά. Αυτό επιτεύχθηκε με την πειθώ και θέληση της ίδιας της αγροτιάς.

Η κολεκτιβοποίηση της γεωργίας εμπνεύστηκε, καθοδηγήθηκε από την εργατική τάξη με επικεφαλής το κόμμα της.

Επίσης το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και το κράτος έδωσαν στους γεωργικούς συνεταιρισμούς μεγάλη και ολόπλευρη πολιτική, υλική, χρηματιστική και οργανωτική βοήθεια. Δόθηκαν σ’ αυτούς τρακτέρ και άλλες γεωργικές μηχανές, μέσω των μηχανοτρακτερικών σταθμών, πιστώσεις, εκλεκτοί σπόροι, ζώα της ράτσας, στελέχη κλπ.

Η μεγάλη βοήθεια του κράτους και η εφαρμογή της προηγμένης αγροτεχνικής δημιούργησαν δυνατότητες ώστε οι συνεταιρισμοί να διευρύνουν τη σπαρμένη επιφάνεια, να αυξήσουν τις αποδόσεις των γεωργικών καλλιεργειών, να αυξήσουν τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς και τα έσοδα των μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου