Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΑΛΒΑΝΙΑ: ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΟΥ - ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Σημείωση του blog: Τα πιθανά λάθη (τμήματα κείμενου μη απομαγνητοφωνημένα, σημεία στίξης ...) οφείλονται σε κακή μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση, σε έλλειψη καλής γνώσης της γλώσσας μας και σε άσχημη λήψη λόγω εσκεμμένων παρεμβολών στις εκπομπές του Ρ.Σ.Τιράνων.

Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην ΑΛΒΑΝΙΑ

ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΟΥ - ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ρ.Σ. Τιράνων, 13.7.1984

Το στήριγμα στις δυνάμεις σου είναι μια μεγάλη μαρξιστική - λενινιστική Αρχή με βαθύ επαναστατικό περιεχόμενο, που πηγάζει από τον αποφασιστικό ρόλο του εσωτερικού παράγοντα στην επανάσταση και στη σοσιαλιστική οικοδόμηση.

Από την Αρχή αυτή, το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας και ο αλβανικός λαός, έχουν καθοδηγηθεί στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα καθώς και στην πάλη για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και την υπεράσπιση της πατρίδας.

Η ιστορία έχει διδάξει στον αλβανικό λαό ώστε για την νίκη της λευτεριάς και την υπεράσπιση της πατρίδας του αυτός έπρεπε να στηρίζονταν στις δυνάμεις του. Το δίδαγμα αυτό της ιστορίας και το στήριγμα στις δικές σου δυνάμεις ………..το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας, σημερινό Κόμμα Εργασίας Αλβανίας το τόνισε με δύναμη από την ίδρυσή του ακόμα.

Στα χρόνια του αντιφασιστικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, όταν ο αλβανικός λαός ξεσηκώθηκε όλος στο πόδι για την απελευθέρωση της χώρας από τους ναζι-φασίστες καταχτητές και τους ντόπιους προδότες, το κόμμα διευκρίνισε στις μάζες ότι η λευτεριά δεν δωρίζεται αλλά κερδίζεται από τον ίδιο τον λαό.

Και μετά την απελευθέρωση της χώρας το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας έχει ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική που έκανε τη χώρα ολότελα ανεξάρτητη, ικανή να βαδίζει μόνη της χωρίς βοήθεια και υποδουλωτικές συμφωνίες και πιστώσεις στους ξένους, να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και να ανεβάζει συνεχώς την ευημερία του λαού.

Η Αλβανία έχει σήμερα μια σίγουρη και ακατάβλητη άμυνα, η οποία δεν στηρίζεται ούτε στις στρατιωτικές συμμαχίες και τις ατομικές ομπρέλες των υπερδυνάμεων και ούτε στις διεθνείς συγκυρίες. Στην περιφρούρηση των συνόρων της πατρίδας και των καταχτήσεων του σοσιαλισμού στέκει ένας ολόκληρος λαός, έτοιμος να δώσει την αρμόζουσα απάντηση σε κάθε επιδρομέα.

Με τους ανθρώπους της καταρτισμένους στα σχολεία της, η Αλβανία είναι σε θέση να λύνει και τα πιο περίπλοκα προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής, τεχνικής και επιστημονικής ανάπτυξης, να σχεδιάζει και να οικοδομεί ορυχεία, φάμπρικες, εργοστάσια, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, λιμένες και σκάφη, μεγάλα αρδευτικά και αποχετευτικά έργα, σιδηροδρομικές γραμμές, πολυώροφες πολυκατοικίες και σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα.

Το κάθε τι το έχουμε οικοδομήσει μόνοι μας, με τον ιδρώτα του μετώπου, με τον μόχθο και τις γνώσεις των θυγατέρων και των γιών μας, έχει πει ο σύντροφος Ενβέρ Χότζια σε μια ομιλία με μια ομάδα εργατών.

Η μεγαλειώδικη πραγματικότητά μας δεν μπορούσε να δημιουργηθεί από μερικά λεγόμενα «σοσιαλιστικά κράτη», που κάτω από το κάλυμμα της «βοήθειας» περισσότερα μας άρπαξαν παρά μας έδωσαν. Όχι μόνο τόσο αλλά και αυτές τις υποστηριζόμενες βοήθειες τους, τις επιστρέψαμε σ’ αυτούς μέχρι ενός.

Το Κόμμα Εργασίας Αλβανίας στην οικοδόμηση της χώρας έχει μείνει στην άποψη, ότι κάθε ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη - σοσιαλιστική πρέπει να κινητοποιήσει όλο το λαό και να καθορίσει σωστά την οικονομική πολιτική και να πάρει όλα τα μέτρα για την εκμετάλλευση όπως πρέπει κατά τον πιο καλό τρόπο όλου του πλούτου της χώρας και τον πλούτο αυτό να τον διαχειριστεί με οικονομία και να τον αυξήσει σ’ όφελος του λαού και να μην επιτρέψει την καταλήστεψη από τους άλλους.

Η πείρα της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας δείχνει, ότι η Αρχή αυτή της στήριξης στις δυνάμεις σου, βρίσκει την απαιτούμενη εφαρμογή όταν τα απαραίτητα μέσα για την ανάπτυξη της παραγωγής, της παιδείας και της κουλτούρας, για την υπεράσπιση της χώρας εξασφαλίζονται από τις εσωτερικές πηγές, όταν δημιουργείται και ισχυροποιείται αδιάκοπα μια πολύκλαδη οικονομία, μια προοδευμένη βιομηχανία και γεωργία, μια αναπτυγμένη επιστήμη και κουλτούρα, όταν εξασφαλίζεται μια ακατάβλητη αμυντική δύναμη.

Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της Αρχής της στήριξης στις δυνάμεις σου, η Αλβανία μπόρεσε να σημειώσει υψηλά επίπεδα ανάπτυξης που είναι ασύγκριτα όχι μόνο με την προπολεμική εποχή αλλά και με εκείνα πριν 20 χρόνια.

Στις δυο τελευταίες δεκαετίες π.χ. οι δείχτες της οικονομικο - κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας έχουν ξεπεράσει 2-4 φορές τον αριθμό ...... του πληθυσμού, τη στιγμή που οι αστικό - ρεβιζιονιστικές χώρες μαστίζονται από μια βαριά οικονομική και χρηματιστική κρίση.

Η Αλβανία που μπήκε στο δρόμο του σοσιαλισμού, όντας μια απόλυτα καθυστερημένη αγροτική χώρα, μπορεί να ικανοποιεί σήμερα όλες τις ανάγκες της σε καύσιμες ύλες, υγρά καύσιμα και άλλες πρώτες ύλες και να εξάγει, περισσεύματα.

Στη χώρα παράγονται επίσης χυτοσίδηρος, ατσάλι, χημικά λιπάσματα, μηχανήματα και εξαρτήματα, καλύπτοντας το 95 % των αναγκών σε ανταλλακτικά.

Η σοσιαλιστική γεωργία εξασφαλίζει τις ανάγκες του λαού σε σιτηρά και μαζί με την ελαφρά και επισιτιστική βιομηχανία ικανοποιεί πάνω από το 85 % των αναγκών του λαού σε προϊόντα πλατιάς χρήσης.

Η αλβανική σοσιαλιστική οικονομία αναπτύσσεται χωρίς πληθωρισμό. Τα οικονομικά ήταν και είναι ισχυρά, τα έσοδα μεγαλύτερα από τις δαπάνες. Η εξαγωγική δύναμη της χώρας αυξάνεται συνεχώς, κάνοντας απόλυτα δυνατή την κάλυψη των απαραίτητων εισαγωγών, τη δημιουργία ενός ενεργού συναλλαγματικού ισοζυγίου, τη στιγμή που στις εκβιομηχανισμένες χώρες από βιομηχανικής άποψης παρουσιάζεται ένα χρόνιο έλλειμμα στο ισοζύγιο του εξωτερικού εμπορίου.

Από το 1981 στην Αλβανία εφαρμόζεται το 7ο πεντάχρονο σχέδιο στηριζόμενο απόλυτα στις δυνάμεις και στις δυνατότητες της χώρας. Το πεντάχρονο αυτό ο όγκος της κοινωνικής παραγωγής και των επενδύσεων θα είναι μεγαλύτερος από εκείνον που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια των πρώτον τεσσάρων πεντάχρονων παρμένα μαζί 1951 -1970, ενώ ο όγκος των εξαγωγών θα είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Η αστικό - ρεβιζιονιστική προπαγάνδα προσπαθεί να διαδώσει και να καλλιεργήσει στους λαούς το αίσθημα της υπόκυψης και υποταγής έναντι των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Οι εχθροί της σοσιαλιστικής οικοδόμησης αρνούνται την Αρχή της στήριξης στις δυνάμεις σου και για να την δυσφημίσουν τη χαρακτηρίζουν σαν «αυτάρκεια», σαν το «κλείσιμο στο εθνικό κέλυφος», σαν «αυτοαπομόνωση». Αυτοί επιθυμούν όπως η Σοσιαλιστική Αλβανία να ανοίξει τις θύρες της διείσδυσης των ξένων κεφαλαίων, των πολυεθνικών εταιριών, να απλώσει το χέρι για «βοήθεια» και πιστώσεις στις ιμπεριαλιστικές υπερδυνάμεις, πράγμα που θα οδηγούσε στην απώλεια της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Ο αλβανικός λαός όμως επιθυμεί να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος στο έδαφος του, με σκοπό να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της χώρας.

Στο σύνταγμα της ΛΣΔ Αλβανίας κατοχυρώνεται: «Απαγορεύονται οι παραχωρήσεις, η ίδρυση εταιριών ή άλλων οικονομικών και χρηματιστικών ιδρυμάτων ξένων ή κοινών με τα μονοπώλια και τα καπιταλιστικά κράτη, αστικά και ρεβιζιονιστικά, καθώς και η λήψη πιστώσεων από αυτά» (Σύνταγμα της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας, σελ. 21, άρθρο 28).

Το στήριγμα στις δυνάμεις σου δεν σημαίνει καθόλου αυτοαπομόνωση από τον εξωτερικό κόσμο, από τους τεχνικό - επιστημονικούς δεσμούς με τις άλλες χώρες. Αντίθετα αυτή δημιουργεί την πιο γερή και την πιο σταθερή βάση για ίσους και με αμοιβαίο όφελος δεσμούς και συνεργασία μ’ όλες εκείνες τις χώρες που επιθυμούν ένα τέτοιο πράγμα. Και είναι γεγονός ότι η ΛΣΔ Αλβανίας έχει σήμερα κανονικές διπλωματικές σχέσεις με 100 περίπου κράτη και κάνει εμπόριο με πολλά απ’ αυτά.

* * *

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», Όργανο της Οργάνωσης των Κομμουνιστών Μαρξιστών - Λενινιστών Ελλάδας, Χρόνος 3, Αριθ. Φύλλου 10, Οκτώβρης 1984

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου